Produkter: A -Ø
Miljö

I spørgsmål vedrørende sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet har Bostik en konstruktiv indfaldsvinkel. Vores arbejde er baseret på en åben dialog med eksterne partnere, socialt engagement og fokus på at udvikle virksomheden i harmoni med vores nærmiljø.

Klimasmart produktion

Bostik har reduceret energi- og vandforbrug med ca 15-50% i de seneste år. Vores konsekvente miljøindsats resulterer i en kontinuerlig reduktion af energi- og vandforbruget, og der er yderligere tiltag planlagt for fremtiden.  I samarbejde med Ångpanneföreningen tilstræber vi hos Bostik at reducere energiforbruget yderligere på vores fabrikker.

Resultaterne er meget positive og vigtige:
- Vandforbrug reduceret med 50% siden 2007*
- Affaldsmængde reduceret med 30% siden 2009**
- Gasforbrug reduceret med 20% siden 2009***
- Elforbrug reduceret med 15% siden 2009***
* måles som totalt antal forbrugte kubikmeter
** måles som % af produceret mængde
*** måles som KWh/ton produceret produkt


Product Safety & Environment Manager: Katalin Derkvist
E-mail: katalin.derkvist@bostik.com

Vores ISO-certifikater findes i Dokumentarkivet.
Yderligere virksomhedsoplysninger findes under "Om Bostik".