Produkter: A -Ø
Bostik Way

Bostik tilstræber altid at skabe merværdi for kunderne. Det gør vi gennem en klar differentiering og optimering af vores tilbud til de enkelte kundesegmenter.

Boldness</: Some say: “Why?” We say: “Why not?”
Dristighed: Nogle siger hvorfor? Vi siger hvorfor ikke?

Openness: Your point of view counts
Åbenhed: Din mening tæller

Sustainability: Our solutions are designed to last longer than us
Bæredygtighed: Vores løsninger er konstruerede for at findes længere end vi selv.

Team Spirit: We are stronger together
Sammenhold: Sammen er vi stærkere.

Integrity: We believe in doing the right thing
Integritet: Vi tror på at gøre det rigtige

Keeping our commitment: We deliver what we promise
Vi holder det, vi lover: Vi gør/levererer det, vi har lovet.